Wijsbegeerte in de middeleeuwen
De bakermat van het hedendaagse denken