Inleiding | DrieŽenheid | Kruisiging | Engelen | Schepping | Zondeval | Zondvloed | Visioenen
 
Hoe kan het dat de slang in het Paradijs kon praten? Hoe kreeg Noach al die beesten in zijn ark? En hoe zit het precies met de heilige DrieŽenheid? Het boek van de dialoog tussen Augustinus en Orosius geeft het antwoord op deze en andere raadsels van het christelijk geloof. Teksteditie met vertaling.
Door Maarten Arends -- De tekst op de volgende pagina's is afkomstig uit manuscript 860 van de Biblioteca Centrala Universitaria te Cluj-Napoca (Transsylvanië, Roemenië), folio 271r-290r. Het handschrift stamt uit de vijftiende eeuw en bevat een verzameling religieuze en filosofische teksten van uiteenlopende aard. Lang niet alle teksten zijn compleet: of er ontbreken bladzijden, of de betreffende tekst is niet volledig gekopieerd. Zo eindigt de laatste tekst van het handschrift met "En Jezus zei:", waarna een reeks lege bladzijden volgt.
Voor de weergave van de tekst gelden de volgende conventies: afkortingen zijn stilzwijgend opgelost; u en v zijn weergegeven zoals je ze uitspreekt; y en ÿ zijn weergegeven als y; hoofdletters, vet, cursiveringen en interpunctie zijn van mij afkomstig. Verder is de spelling conform het origineel.
Ingrepen in de tekst heb ik tot een minimum beperkt: ontbrekende initialen (en ze ontbreken allemaal, al zijn ze vaak wel dun aangegeven in de kantlijn) zijn ingevuld (weergegeven in vet); hier en daar is een doublure verwijderd. Grammaticale eigenaardigheden heb ik meestal gelaten voor wat ze waren. De kopjes in de kantlijn heb ik weggelaten, op één uitzondering na (namelijk "Orosius petit", ingevoegd in de lopende tekst, voorafgaand aan de eerste vraag).
Wat de vertaling betreft: die is alleen bedoeld ter verduidelijking van het origineel en heeft op zichzelf geen enkele waarde. Mocht de vertaling van de bijbelcitaten u wat vreemd voorkomen, dan komt dat doordat ik me heb laten leiden door de betekenis die de Latijnse woorden in het originele betoog hebben.
 
Epimedium

27 augustus 2001
Tekst © Maarten Arends